หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองน้อย
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
 
 
 
 
นายสมเกียรติ วงศ์สมุท
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้อย
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.หนองน้อย
บ้านเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
 
 
พันธกิจ
 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

จัดให้มีและรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างต่างๆ

การสาธารณูปการ

การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ

การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การจัดการศึกษา

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมการกีฬา

ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาที่สาธารณะ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกำหนด
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และการกีฬา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
     
   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองน้อย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-949-638 โทรสาร : 056-949-638
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 10,612,375 เริ่มนับ 23 เม.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10